torstai 25. toukokuuta 2017

Työvoimakoulutus muuttuu

Työvoimakoulutus on ollut kuntayhtymälle aina merkittävä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Huippuvuonna 2010, työvoimakoulutuksen tulot olivat noin 4,7 miljoonaa ja vielä viime vuonnakin lähes kolme miljoonaa euroa. Merkityksen ymmärtää parhaiten, kun ajattelee, että vuoden 2010 tuloilla voitiin maksaa 85 työntekijän palkat sivukuluineen.

Tähän asti tilanne on ollut varsin yksinkertainen. ELY-keskus on kilpailuttanut koulutukset ja ostanut palvelun parhaan tarjouksen tekijältä - usein siis SSKKY:ltä. Tilanne muuttuu ensi vuoden alusta aivan toiseksi.

Työvoimakoulutuksen rahoitus jakautuu kahteen osaan. Kokonaispotista 90 miljoonaa euroa siirtyy OKM:n hallinnoitavaksi - tosin työvoimapalvelujen tuottajat ohjaavat opiskelijat näihin koulutuksiin edelleenkin. Loput, 112 miljoonaa euroa, jää TEM:n hallinnoitavaksi. Alla olevassa TEM:n esityksestä lainatussa kuvassa asiaa on avattu hieman tarkemmin.


Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, on molemmille osa-alueille tulossa rajuja muutoksia: OKM:n suunnalta ammatillisen koulutuksen reformi ja TEM:n suunnalta työvoimahallinnon uudistaminen. Jälkimmäisessä on kyse siitä, että ELY-keskusten tarjoamat yritysten rahoitus- ja neuvontapalvelut sekä TE-toimistojen yritys- ja henkilöasiakkaiden palvelut yhdistetään maakunnallisiksi kasvupalveluiksi. Uudessa mallissa maakuntien vastuulla on huolehtia kasvupalveluiden yhteensovittamisesta, eli kuntien, valtion ja maakunnan muiden palveluiden tuottajien toiminnan järjestämisestä niin, ettei synny tarpeetonta päällekkäisyyttä. Järjestäjä ja tuottaja eriytetään niin sanotun tilaaja/tuottajamallin mukaisesti, jossa järjestäjä on maakunta, tuottajina toimivat yritykset.  

Millainen rooli koulutuksen järjestäjillä on tässä uudessa maakunnallisessa kokonaisuudessa, ei ole oikein vielä selvinnyt.

Joka tapauksessa tarkoitus on, että kesän aikana kaikki koulutuksen järjestämiseen liittyvät luvat uudistetaan. Vanhat ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisluvat yhdistetään. Uusi lupa myönnetään siten, että koulutuksen järjestäjä saa luvan niiden tutkintojen järjestämiseen, joita se nyt toteuttaa. Lupaan ei sisälly sen paremmin oikeutta työvoimakoulutuksen toteuttamiseen kuin sellaisten oppisopimuskoulutusten järjestämiseen, joiden tutkinnot eivät ole omassa järjestämisluvassa. Näille lupaa on haettava erikseen, eikä ole itsestään selvää, että sellaiset myönnetään.

Parhaassa tapauksessa lopputulos on, että koulutuksia toteutetaan kuten nytkin. Huonoimmassa tapauksessa Salon seudun työvoimakoulutuksen järjestää joku muu kuin me ja oppisopimusopiskelijoiksi haluavien on itse etsittävä paikka josta saa niitä koulutuksia, joita SSKKY ei toteuta.

Mielenkiinnolla odotamme, mitä kesä tuo tullessaan. Se on ainakin selvää, että erilaisia lausuntoja ja lupahakemuksia laaditaan runsain miton pitkin kesää.