torstai 14. helmikuuta 2019

Organisaatioasiaa


Kuntayhtymän strategiaan on kirjattu, että tarkastelemme kuntayhtymän organisaatiorakenteen tarkoituksenmukaisuutta. Asiaa on pohdittu monelta kannalta ja lopputulos on se, että mihinkään suuriin muutoksiin ei ole tarvetta. Pysymme nykyisessä organisaatiorakenteessa ja –mallissa.
Joitain rakenteen sisäisiä muutoksia on kuitenkin luvassa. Koulutusalajohtaja Hilkka Seppä on jäämässä loppuvuodesta eläkkeelle, joten tarvitsemme uuden koulutusalajohtajan. Tarkoitus on, että paikka laitetaan kuntayhtymän sisäiseen hakuun maaliskuun aikana ja asiaa koskevat päätökset tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen. 

Ammattiopiston johtamisalueissa on ollut jo jonkin aikaa epätasapainoa. Etenkään esimiestyön työmäärä ei jakaudu tasaisesti. Siksi samassa yhteydessä tarkastellaan esimiesten  työnjakoa, mikä mahdollisesti  johtaa joihinkin muutoksiin heidän keskinäisessä työnjaossaan. Työmäärän tasaamisen lisäksi pyritään siihen, että kaikki saavat nykyistä tasapuolisemmin esimiehen tukea päivittäisessä työssään.

Muutosten toteutusaikataulua suunnitellaan kevään aikana ja asian edistymisestä kerromme, kun valmistelussa ollaan päästy pitemmälle.