tiistai 22. lokakuuta 2019

Rahoitusjärjestelmä on muuttunut, vaikuttaako se meihin?

Otsikon kysymykseen on helppo ja yksiselitteinen vastaus - KYLLÄ. Miten vaikutukset näkyvät ja miten meidän niihin pitäisi suhtautua vaatii hieman tarkempaa tarkastelua.

Vuosi 2020 on ensimmäinen, jolloin ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu neljästä osakokonaisuudesta. Koulutuksen järjestäjälle myönnettyihin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin perustuvan perusrahoituksen määrä on enää 70 % meille tulevasta valtionosuudesta. 20 % perustuu toteutuneisiin suorituksiin - tästä 3/4 tulee osaamispisteillä painotetuista tutkinnon osien suorituksista ja loput kokonaisista tutkinnoista. 10 % perustuu vaikuttavuuteen, eli opiskelijoiden työllistymiseen, jatko-opintoihin siirtymiseen ja opiskelijapalautteeseen. Näiden lisäksi OKM on varannut koko rahoituspotista noin 0,8 % erikseen jaettavaan strategiarahoitukseen. Vuonna 2022 vaikuttavuusmittariin vaikuttaa myös työelämäpalaute, joka OKM:n tavoiteaikataulun mukaan otetaan käyttöön 1.7.2020.


Alla olevassa kaaviossa näkyy, miten rahoitus jakautuu. Siinä on myös vuoden 2020 alustavaan talousarvioomme perustuvat euromäärät. Uusien rahoituselementtien summat ovat suuria, eli niiden perusteina oleviin tekijöihin on kiinnitettävä entistä tarkempaa huomiota.Tutkintojen ja tutkinnon osien suhteen tilanteemme on hyvä. Niiden osuus kaikista Suomen tutkinnoista ja tutkinnon osista on hieman suurempi kuin meidän osuutemme kaikista opiskelijavuosista. Tästä on syytä pitää kiinni ja varmistaa, että opiskelijat saavat tehtyä suorituksia - myös tutkinnon osia-  ja mahdollisimman harva keskeyttää opintonsa

Vaikuttavuuden osalta tilanne on huonompi. Opiskelijoidemme työllisyysaste vuosi valmistumisen jälkeen (tarkasteluajankohta, joka on rahoituksen perusteena) on alle maan keskiarvon. Jatko-opintoihin meiltä valmistuneista opiskelijoista on tosin sijoittunut jopa hieman maan keskiarvoa suurempi osuus. Opiskelijakyselyissä vastausprosenttimme on reilusti alle maan keskiarvon. Vaikka aloituskyselyn tuloksemme ovatkin hyvät, olemme opiskelunsa päättäneiden kyselyssä alle keskiarvon. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat ovat tyytyväsiä saamaansa koulutukseen ja antavat hyvää palautetta. Yhtä tärkeää on varmistaa, että palaute saadaan jokaiselta niin opiskelunsa aloittavalta kuin valmistuvaltakin opiskleijalta.

Ensi vuoden toimintaa ja toimenpiteitä suunnitellaan nyt. Suunnitelmissa onkin syytä ottaa huomioon nämä voimakkaasti tulevaisuuteemme vaikuttavat uudet tekijät, joiden painoarvo kasvaa entisestään vuosina 2021 ja 2022, kun rahoitusjärjestelmän siirtymäaika etenee. Koska rahoitus perustuu historiatietoon, se mitä teemme ensi vuonna määrää vuoden 2022 rahoituksemme.