tiistai 10. lokakuuta 2017

Koulutuksen järjestämislupa muuttuu

Amisreformin myötä ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tulee voimaan ensi vuoden alussa. Samalla kaikki vanhat ammatillisen koulutuksen järjestämsiluvat lakkautetaan. Uusista luvista on saatu OKM:n päätös tällä viikolla
.

SSKKY:n vanha lupa oli nimeltään ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Se antoi meille luvan järjestää ammatillista koulutusta hyvin laaja-alaisesti. Muutamia koulutusaloja, kuten liikunta ja esittävät taiteet oli luvasta rajattu pois.

Uusi lupadokumentti on nimeltään Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Kuten jo nimestä voi päätellä on luvan rakenne muuttunut. Nyt lupa on määritelty tutkintokohtaisesti. Käytännössä se tarkoittaa, että jos haluamme käynnistää koulutuksen johonkin uuteen tutkintoon, on sille haettava lupa erikseen. Järjestelmä on siis tältä osin jäykistynyt, mutta toisaalta tilanne on hyvin yksiselitteinen.

Uusi lupa sallii meidän jatkaa kaikkia niitä koulutuksia, joita olemme tähänkin asti toteuttaneet. Tämän lisäksi olemme anoneet ja  saaneet luvan ajoneuvoalan ammattitutkinnon, maalarin ammattitutkinnon, pintakäsittelyalan ammattitutkinnon, ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon, tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon sekä vanhustyön ammattitutkinnon toteuttamiseen. Sen sijaan hakemustamme tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon toteuttamiseen ei myönnetty.

Valtionosuusrahoitteisen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen lisäksi meille myönnettiin lupa  toteuttaa näitä samoja koulutuksia työvoimakoulutuksena. Saimme myös luvan laajennettuun oppisopimuskoulutustehtävään, eli voimme edelleenkin järjestää oppisopimuskoulutusta myös sellaisiin tutkintoihin, joihin tietopuolinen opetus ostetaan toisilta koulutuksen järjestäjiltä.

Luvan mukaisesti saamme järjestää suomenkileistä koulutusta ensisijaisesti jäsenkuntiemme alueella, mutta tarvittaessa myös muualla Suomessa, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla.

Lupaan sisältyy lupaus meille myönnettävien opiskelijavuosien vähimmäismäärästä, se on 1889. Jatkossa opiskelijavuosimäärä päätetään vuosittaisen rahoituspäätöksen yhteydessä, mutta tuon rajan alle se ei tule painumaan. Määrä ei sisällä työvoimakoulutuksen opiskelijavuosia - niistä tehdään vuosittain erillinen päätös. Hakemuksessamme esitimme hieman suurempaa vähimmäismäärää, mutta siihen miniteriö ei suostunut.

sunnuntai 8. lokakuuta 2017

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?

Keskustelu tuevaisuuden ammattilaisten osaamistarpeista on jo pitkään pyörinyt geneeristen työelämätaitojen ympärillä. Siinä mielessä keskustelu on oikean suuntaista, että nykyihmisille  - ei ainoastaan nuorille vaan myös aikuisille - työelämän perussäännöt eivät ole itsestään selviä.

AMKE:n järjestämässä osaajia vientiteollisuuteen -seminaarissa käytiin laajaa keskustelua siitä, millainen on tämän päivän ja tulevaisuuden osaajaprofiili. Näissäkin puheenvuoroissa toistuivat samat teemat kuin niin monessa muussakin keskustelussa. Positiivista oli se, että nyt myös ammattitaito nostettiin vahvasti esille.

Kemiran edustajan puheenvuorossa tärkeimmäksi asiaksi nostettiin asenne työntekoa kohtaan: oman elämän hallinta, työelämätaidot, oma-aloitteisuus, terve nöyryys, työkyky ja positiivisuus ovat tässä yhteydessä avainsanoja. Varsin selväksi tuli kuitenkin se, että ammattitaitoakin kaivataan, vieläpä monipuoista sellaista. Puheenvuorossa peräänkuulutettiin ymmärrystä ja ihmettelyä sen suhteen, mitä on tekemässä; ongelmanratkaisukykyä, joka kumpuaa ammattiosaamisesta; työkalujen käyttötaitoa; ja käsillä tekemisen taitoa.

Metsäteollisuus jakoi osaamisen kolmeen yhtä tärkeän osa-alueeseen: työelämätaidot, ammattiosaaminen ja työkyvystä huolehtiminen. Vuorovaikutus, ympäristö, teknologiat, metsänkasvatus, raaka-aineet, yrittäjyys, asiakasosaaminen, monialaisuus, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä työturvallisuus ja työkyvyn ylläpitäminen olivat tämän puheenvuoron keskeinen viesti.

Monipuolinen osaaminen yhdistettynä työelämätaitoihin, lujaan ammattitaitoon ja työkyvystä huolehtimiseen ovat ainakin tämän seminaarin perusteella ne tukijalat, jolla tulevaisuuden työelämässä menestyminen rakennetaan.