tiistai 10. lokakuuta 2017

Koulutuksen järjestämislupa muuttuu

Amisreformin myötä ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tulee voimaan ensi vuoden alussa. Samalla kaikki vanhat ammatillisen koulutuksen järjestämsiluvat lakkautetaan. Uusista luvista on saatu OKM:n päätös tällä viikolla
.

SSKKY:n vanha lupa oli nimeltään ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Se antoi meille luvan järjestää ammatillista koulutusta hyvin laaja-alaisesti. Muutamia koulutusaloja, kuten liikunta ja esittävät taiteet oli luvasta rajattu pois.

Uusi lupadokumentti on nimeltään Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Kuten jo nimestä voi päätellä on luvan rakenne muuttunut. Nyt lupa on määritelty tutkintokohtaisesti. Käytännössä se tarkoittaa, että jos haluamme käynnistää koulutuksen johonkin uuteen tutkintoon, on sille haettava lupa erikseen. Järjestelmä on siis tältä osin jäykistynyt, mutta toisaalta tilanne on hyvin yksiselitteinen.

Uusi lupa sallii meidän jatkaa kaikkia niitä koulutuksia, joita olemme tähänkin asti toteuttaneet. Tämän lisäksi olemme anoneet ja  saaneet luvan ajoneuvoalan ammattitutkinnon, maalarin ammattitutkinnon, pintakäsittelyalan ammattitutkinnon, ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon, tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon sekä vanhustyön ammattitutkinnon toteuttamiseen. Sen sijaan hakemustamme tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon toteuttamiseen ei myönnetty.

Valtionosuusrahoitteisen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen lisäksi meille myönnettiin lupa  toteuttaa näitä samoja koulutuksia työvoimakoulutuksena. Saimme myös luvan laajennettuun oppisopimuskoulutustehtävään, eli voimme edelleenkin järjestää oppisopimuskoulutusta myös sellaisiin tutkintoihin, joihin tietopuolinen opetus ostetaan toisilta koulutuksen järjestäjiltä.

Luvan mukaisesti saamme järjestää suomenkileistä koulutusta ensisijaisesti jäsenkuntiemme alueella, mutta tarvittaessa myös muualla Suomessa, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla.

Lupaan sisältyy lupaus meille myönnettävien opiskelijavuosien vähimmäismäärästä, se on 1889. Jatkossa opiskelijavuosimäärä päätetään vuosittaisen rahoituspäätöksen yhteydessä, mutta tuon rajan alle se ei tule painumaan. Määrä ei sisällä työvoimakoulutuksen opiskelijavuosia - niistä tehdään vuosittain erillinen päätös. Hakemuksessamme esitimme hieman suurempaa vähimmäismäärää, mutta siihen miniteriö ei suostunut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti