torstai 30. marraskuuta 2017

Pari muuttujaa

Kuntayhtymän valtuusto kokoontui eilen ja hyväksyi talousarviomme. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmat seuraavalle vuodelle ovat koossa suurien linjojen osalta ja päästään suunnittelemaan yksityiskohtia ja tulevan vuoden toteutusta.

Vaan toisin on tällä kertaa. Koulutuksen järjestäjille on myönnetty uudet järjestämisluvat, joissa on taattu tietty vähimmäisvolyymi toteutettavalle koulutukselle. Varsinais-Suomessa tuo määrä on yhteensä 11 771 opiskelijavuotta. Siitä meidän osuutemme on 1 889, eli 16%.


Minimiopiskelijavuodet eivät kuitenkaan kerro sitä, kuinka paljon koulutusta todellisuudessa tulevan vuoden aikana voimme toteuttaa. Koulutuksen määrästä päätetään erillisellä vuosittaisella suoritepäätöksellä, jonka tekee OKM valtion tulo- ja menoarviossa määritellyn määrärahan puitteessa.

Odotimme, että saisimme OKM:n lupauksen mukaisesti lokakuun lopulla ensi vuotta koskevan suoritepäätöksen. Sitä ei tullut. Sen sijaan tuli kirje, jossa kerrottiin vuoden 2018 suoritemäärät maakunnittain. Se osuus, joka ylittää vähimmäisopiskelijavuosimäärän annettiin koulutuksen järjestäjien jaettavaksi. Koulutuksen järjestäjiltä pyydettiin esitystä siitä, kuinka paljon ja millä perusteella heille tulee opiskelijavuosia myöntää. Lisäksi kirjeessä todettiin, että OKM priorisoi päätöksissään koulutuksen järjestäjien yhteisiä esityksiä. Jokainen koulutuksen järjestäjä laati siis oman esityksensä, mutta sen sisällöstä oli sovittava maakunnan muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Niissä maakunnissa, joissa koulutuksen järjestäjiä on yksi, jakaminen on helppoa. Varsinais-Suomessa jakajia on toista kymmentä. Edessä oli siis melkoinen neuvottelusavotta, jolle aikaa oli varattu ruhtinaalliset kaksi viikkoa. Neuvottelua monimutkaisti se, että opiskelijavuodet oli jaettu viiteen eri kategoriaan: omaehtoinen koulutus, työvoimakoulutus, maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, nuorisolle suunnattu omaehtoinen koulutus ja nuorisolle suunnattu työvoimakoulutus.

Kun keräsimme kaikkien maakunnan koulutuksen järjestäjien toiveet yhteen, oli lopputuloksena 2 012 opiskelijavuoden tarve - jaettavaa tosin oli vain 1 347 vuotta. Neuvotteluissa pääsimme kuitenkin lähes yhteisymmärrykseen siitä, miten niukkuutta jaetaan.  Turun kaupunki ja Turun AKK tosin ilmoittivat, etteivät tyydy yhteiseen ratkaisuun, vaan haluavat enemmän ja tekevät omat esityksensä ministeriölle.

Niinpä Varsinais-Suomesta lähtikin ministeriöön Novidan, Livian, SSKKY:n, Rasekon, Työtehoseuran TAOS:n, Turun konservatorion ja Turun kristillisen opiston yhteinen esitys, jossa opiskelijavuosia oli jätetty myös Turun Ammatti-Instituutille ja Turun AKK:lle. Nuo kaksi lähettivät oman esityksensä, jonka sisällöstä ei ole meille muille tihkunut mitään tietoa.

Koskaan aikaisemmin ei näin myöhäisessä vaiheessa vuotta ole ollut näin paljon avoimia asioita. Nyt voimme vain odottaa, miten ministeriö suhtautuu esityksiin ja niiden perusteluihin. Päätökset on luvattu perjantaina 8.12. - se on aikataulu, joka tuskin pitää. Valtakunnallisestikin tilanne on se, että jaossa on 15 000 opiskelijavuotta, mutta hakemuksia tuli kaikkiaan 28 000 opiskelijavuodesta. On siis mahdollista, jopa todennäköistä, että emme saa sitä, mitä olemme hakeneet. Se taas aiheuttaa sen, että pahimmassa tapauksessa kaikki ensi vuoden suunnitelmat menevät uusiksi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti