keskiviikko 13. joulukuuta 2017

Ministeriön päätöksiä ensi vuodelle

Odotettu suoritepäätös OKM:stä saapui eilen. Sen jälkeen papereita on tutkittu suurennuslasilla ja pohdittu, mitä saatu informaatio loppujen lopuksi tarkoittaa.

Meidän osaltamme tilanne näyttää seuraavalta: Järjestämisluvan mukaisten 1889 opiskelijavuoden lisäksi haimme omaehtoiseen koulutukseen 103 opiskelijavuotta ja saimme 45; työvoimakoulutukseen haimme myös 103 opiskelijavuotta, niitä myönnettiin 80; maahanmuuttajakoulutukseen hakemuksemme oli 10 opiskelijavuotta, niistä saimme puolet; nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi haimme 9 opiskelijavuotta, jotka meille myönnettiin hakemuksenmme mukaisesti. Yhteensä saimme siis ensi vuodelle toteutettavaksi 2028 opiskelijavuotta.

Sen tiesimme jo etukäteen, että niukkuutta jaettaessa emme saa kaikkea, mitä pyydämme, mutta aivan tällaista lopputulosta emme odottaneet. Talousarvio ensi vuodelle on laadittu siten, että opiskelijavuosia olisi 2049 ja opiskelijavuoden keskihinta 9 448,00 euroa. OKM:n päätöksen mukainen opiskelijavuoden keskihinta on 9 014,56 euroa. Tämä tarkoittaa, että SSKKY:n valtionosuustulot ovat reilut 1,1 miljoonaa euroa alle sen, mitä talousarvioomme on suunniteltu

Saamamme yhteensä 18,3 miljoonan euron valtioniosuusrahoitus jakautuu kahteen osaan: 17,3 miljoonaa on opiskelijamäärään perustuvaa perusrahoitusta ja loput perustuu suorituksiin. Suoritusrahoituksen laskelmien lähtökohtana on, että ensi vuoden aikana ammattiopistossa toteutuu 834 tutkintoa. Tässä ja myöhemmin käynnistyvässä vaikuttavuusrahoituksessa on myös toivoa paremmasta tulevaisuudesta: kun pidämme tiukasti kiinni kaikista opiskelijoista, varmistamme, että opinnot etenevät, tutkinto tulee suoritettua ja opiskelijat työllistyvät, voimme jopa nostaa suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen kautta valtionosuustulojamme.

Tarvitaan jälleen kerran toimenpiteitä, joilla toiminta ja talous saadaan tasapainoon. Mitä ne ovat pohditaan lähiviikkoina - hyviä toteuttamiskelpoisa ajatuksia otetaan toki vastaan. Tarkoitus ei ole tehdä nopeita ja lyhytjänteisiä päätöksiä vaan tarkastella asioita pitemmälle tulevaisuuteen. Mitään suurempia päätöksiä ei ole tarkoitus tehdä ainakaan enää tämän vuoden puolella. Se on kuitenkin varmaa, että jokaisen panostusta ja sitoutumista edessä olevien uudistusten ja muutosten läpivientiin tarvitaan.

Aamun lehdessä oli vaihteeksi positiivisiakin uutisia. Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen toimenpiteisiin on myönnetty kahden miljoonan euron valtionavustus. Tällä panostuksella ei valitettavasti juurikaan ole vaikutusta meidän tilanteeseemme. Pottia on jakamassa kymmenkunta organisaatiota, joten meidän osuudeksemme jää tästä noin 100 000 euroa, joka sekin jakautuu kahdelle vuodelle. Raha käytetään kasvavan meri-, auto- ja kaivoskoneteollisuuden sekä niiden alihankintaketjujen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti