maanantai 18. joulukuuta 2017

Miten viime viikolla saatu rahoituspäätös vaikuttaa arkeemme?


On itsestään selvää, että yli miljoona euroa suunniteltua pienemmät tulot tulevat vaikuttamaan vuoden vaihteen jälkeen jokapäiväiseen työhömme tavalla tai toisella. Vaikka kyse on vain muutamaa prosenttiyksikikköä pienemmästä määrärahasta, on summa kokonaisuudessaan niin suuri, että se edellyttää meiltä toimenpiteitä.

Jokaisella toimintamme osa-alueella tarvitaan tehostamistoimenpiteitä, jotta kustannukset saadaan painettua hyväksyttävälle tasolle. Lähiviikkojen aikana tarkastellaan kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla kyetään karsimaan kustannuksia. Joitan merkittäviä mahdollisuuksia on jo löydettykin kiinteistöjen kunnossapitoon, hankintoihin ja suunniteltuihin rekrytointeihin liittyen. Tammikuussa voimme jo varmastikin esittää konkreettisia toimenpiteitä.

Olennaista on toiminnan kehittäminen reformin tavoitteiden suuntaisesti. Erityisesti pedagogiikan alueella on tehty paljon suunnittelu- ja kehitystyötä, jonka tulosten toteuttaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Toteuttamiseen tarvitaan meidän kaikkien panosta - erityisesti opettajien ja ohjaajien.

Vielä tärkeämpää kuin kustannusten kurissa pitäminen on tulovirran varmistaminen. Tulomme perustuvat siihen, että meillä on opiskelijoita, jotka suorittavat tutkintoja ja niiden osia sekä sijoittuvat työelämään. Alueen nuorisoikäluokan pienentyessä on käytettävä kaikki markkinointikeinot, jotta saamme opiskelijat innostumaan ammatillisista opinnoista. Nuoria ei riitä täyttämään kaikkia opiskelupaikkoja, joten katseet on käännettävä entistä enemmän myös aikuisväestön kouluttamiseen.

Markkinointitiimimme tekee parhaansa opiskelijahankinnan eteen, mutta se ei riitä. Oppilaitoksen houkuttelevuudessa on erittäin suuri rooli sen maineella. Maineen tekevät opiskelijamme ja heidän meistä somessa ja muualla antama kuva sekä henkilökuntamme suhtautuminen niin omaan työhönsä kuin opiskelijoihinkin. Positiivinen asenne on avainroolissa. Valitettavaa vain on, että negatiiviset uutiset ja viestit leviävät ja vaikuttavat paljon positiivisia nopeammin. Julkisuudessa on ollut viime aikoina huomattavan paljon negatiivista viestintää amisreformista - me voimme omilla puheillamme kääntää tuota viestiä positiivisemmaksi kertomalla siitä, mitä hyviä seurauksia reformista on.

Mitä reformi tarkoittaa opiskelijan näkökulmasta, kerrotaan OKM:n tuottamilla videoilla.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti