keskiviikko 18. joulukuuta 2019

Hyviä rahoitusuutisia


Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt vuoden 2020 suoritepäätökset. Meille myönnettyjen opiskelijavuosien määrä on sama kuin vuonna 2019, eli 2088. Näistä 130 on kohdennettu työvoimakoulutukseen, 5 maahanmuuttajien koulutukseen ja 6 nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

Vaikka emme aivan hakemaamme opiskelijavuosimäärää saaneetkaan, on päätös taloudelliselta kannalta hyvä. Talousarviota laadittaessa käytimme oletuksena, että valtionosuus säilyisi vuoden 2019 tasolla. Se on noin 19,03 miljoonaa euroa. Suoritepäätöksen mukainen valtionosuus on kuitenkin hieman suurempi: 19,64 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy 80 000 euron määräraha, joka on tarkoitettu työpaikkaohjaajien koulutukseen ja sen kehittämiseen. Kun vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa kuntayhtymälle myönnettiin 260 000 euron lisämääräraha käytettäväksi vuoden 2020 aikana, on valtionosuuden loppusumma 19,9 miljoonaa euroa.

Myönteinen rahoituspäätös tarjoaa mahdollisuuden sekä kohentaa taloudellista tilannettamme että kehittää toimintaamme.

Kevään aikana tulee jaettavaksi vielä 80 miljoonan euron ammatillisen koulutuksen lisämääräraha. Sen jakoperusteita tai hakuaikataulua ei ole vielä päätetty, mutta on oletettavaa, että myös meillä on mahdollisuus saada osa tästä summasta.

Kuvassa on vertailtu syksyllä laadittua talousarviota ja rahoituspäätökseen. Talousarviota laadittaessa oletettiin, että rahoituksen osa-alueet jakautuisivat suoraan rahoituslainsäädännön jakoperustan mukaisesti. Rahoituksen suhteellisuus tekee kuitenkin sen, että suoritusrahoituksen osuus korostuu positiivisesti ja hieman valtakunnan keskiarvoa heikompi opiskelijoiden loppupalaute laskee sen perusteella tulevaa rahoitusosuutta


Hyvien uutisten myötä on mukava lähteä joulun viettoon. Toivotankin kaikille hyvää joulua ja positiivista uutta vuotta.