sunnuntai 8. lokakuuta 2017

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?

Keskustelu tuevaisuuden ammattilaisten osaamistarpeista on jo pitkään pyörinyt geneeristen työelämätaitojen ympärillä. Siinä mielessä keskustelu on oikean suuntaista, että nykyihmisille  - ei ainoastaan nuorille vaan myös aikuisille - työelämän perussäännöt eivät ole itsestään selviä.

AMKE:n järjestämässä osaajia vientiteollisuuteen -seminaarissa käytiin laajaa keskustelua siitä, millainen on tämän päivän ja tulevaisuuden osaajaprofiili. Näissäkin puheenvuoroissa toistuivat samat teemat kuin niin monessa muussakin keskustelussa. Positiivista oli se, että nyt myös ammattitaito nostettiin vahvasti esille.

Kemiran edustajan puheenvuorossa tärkeimmäksi asiaksi nostettiin asenne työntekoa kohtaan: oman elämän hallinta, työelämätaidot, oma-aloitteisuus, terve nöyryys, työkyky ja positiivisuus ovat tässä yhteydessä avainsanoja. Varsin selväksi tuli kuitenkin se, että ammattitaitoakin kaivataan, vieläpä monipuoista sellaista. Puheenvuorossa peräänkuulutettiin ymmärrystä ja ihmettelyä sen suhteen, mitä on tekemässä; ongelmanratkaisukykyä, joka kumpuaa ammattiosaamisesta; työkalujen käyttötaitoa; ja käsillä tekemisen taitoa.

Metsäteollisuus jakoi osaamisen kolmeen yhtä tärkeän osa-alueeseen: työelämätaidot, ammattiosaaminen ja työkyvystä huolehtiminen. Vuorovaikutus, ympäristö, teknologiat, metsänkasvatus, raaka-aineet, yrittäjyys, asiakasosaaminen, monialaisuus, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä työturvallisuus ja työkyvyn ylläpitäminen olivat tämän puheenvuoron keskeinen viesti.

Monipuolinen osaaminen yhdistettynä työelämätaitoihin, lujaan ammattitaitoon ja työkyvystä huolehtimiseen ovat ainakin tämän seminaarin perusteella ne tukijalat, jolla tulevaisuuden työelämässä menestyminen rakennetaan.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti