tiistai 5. syyskuuta 2017

Uutta koulutuksen järjestämislupaa odotellessaKesän aikana kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat pohtineet, millaista ammatillista koulutusta ne aikovat tulevaisuudessa järjestää. Syynä tälle on ollut se, että osana ammatillisen koulutuksen reformia Opetus- ja kulttuuriministeriö uusii koulutuksen järjestämisluvat.

Uudessa lupajärjestelmässä on neljä olennaista eroa vanhaan verrattuna:

  • Luvat ovat jatkossa tutkintokohtaisia. Aikaisemmin meilläkin on ollut lupa, joka sallii ammatillisen koulutuksen järjestämisen poislukien tietyt koulutusalat mm. esittävät taiteet. 
  • Aikaisemmat erilliset peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja lisäkoulutuksen luvat korvataan yhdellä luvalla. 
  • Työvoimakoulutuksen ja sellaisen oppisopimuskoulutuksen, jonka tietopuolinen opetus ostetaan toiselta koulutuksen järjestäjältä, toteuttamiseen on anottava erillinen lupa. 
  • Lisäkoulutukseen ei enää tehdä sopimuksia tutkintotoimikuntien kanssa, vaan lupa anotaan suoraan ministeriöstä.

Uusista luvista saatiin ministeriöltä kesäkuussa ehdotus. Se perustui pääosin niihin koulutuksiin, joita kukin oppilaitos on viime aikoina järjestänyt. Niinpä edotuksessa ei välttämättä ollut mukana kaikkia sellaisia koulutuksia, joita olemme aikaisemmin järjestäneet. Koska luvan täydentäminen kestää uudessa toimintamallissa jopa vuoden, haimme jo tässä vaiheessa lupaa kaikille sellaisille koulutuksille, joiden toteuttamista on harkittu. Lisäksi haimme lupaa myös työvoimakoulutuksen ja laajennetun oppisopimuskoulutustehtävän toteuttamiseen.

Vanhoille koulutuken järjestäjille tekemiensä ehdotusten lisäksi ministeriö on saanut pöydälleen noin kolmekymmentä kokonaan uutta lupahakemusta – pääasiassa koulutuspalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Kaikki lupahakemukset, niin uudet kuin vanhojen täydennyksetkin on luvattu käsitellä siten, että uudet koulutuksen järjestämisluvat kirjoitetaan syyskuun kuluessa.
Kun luvat on myönnetty, tekee miisteriö ensi vuotta koskevat rahoituspäätökset. Saadun ennakkotiedon perusteella ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoituksen pitäisi meidän osaltamme olla suunnilleen samalla tasolla kuin tänä vuonna. Työvoimakoulutuksen rahoituksen siirtyessä OKM:n hallinnoitavaksi on epäselvää, miten se potti jaetaan. Toisaalta emme vielä tiedä saammeko edes lupaa sen järjestämiseen – todennäköisesti saamme.

Syyskuun lopussa meidän pitäisi tietää enemmän. Mielenkiinnolla odotamme, millaisia papereita ministeriö meille lähettää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti