keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Tulevaisuuden opettaja

Opetushallitus on syksyn aikana tehnyt tutkimusta siitä, miten eri ammattialojen osaamistarpeet kehittyvät keskipitkällä tähtäimellä. Tässä tapauksessa se tarkoittaa vuotta 2025.

Tarkasteltuja ammattialoja on paljon, yksi niistä opettajan ammatti. Koska suurin osa kyselyn tähän osaan vastanneista on ollut ammatillisen koulutuksen edustajia, voidaan ajatella, että vastaukset kuvastavat hyvin juuri ammatillisen koulutuksen opettajien tulevaisuuden osaamista.

Osaamistarpeita on tarkasteltu kolmesta näkökulmasta: yleiset osaamistarpeet, digitaidot ja kielitaito

Yleisissä osaamistarpeissa korostuvat oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen; joustavuus; innostamis- ja motivointikyky; verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen; sekä työssäoppimisen kehittäminen. Toki oman ammattialan substanssiosaaminen, pedagoginen osaaminen ja yhteistyötaidot nousevat listalla myös hyvin korkealle.Digitaidoissa viisi tärkeintä asiaa ovat: digitaaliset kommunikointitaidot, digitaalisen teknologian luova käyttö, tiedon digitaalinen jakaminen, tiedon arvointi sekä digitaalinen yhteistyö.

Kielitaidoissa taas korostuvat sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielitaito. Esiin nousevat tosin myös nykyistä enemmän tukiviittomien, elekielen ja kuvien käyttäminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti