maanantai 17. joulukuuta 2018

Sitä saa mitä tilaa

Perjantaina saimme kauan odotetun, ensi vuotta koskevan, rahoituspäätöksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tällä kertaa päätös oli meidän kannaltamme hyvä, saimme sen, mitä olimme pyytäneetkin.

Kaiken kaikkiaan opiskelijavuosia myönnettiin 2088, mikä on 60 enemmän kuin tänä vuonna. Näistä 1889 on järjestämislupaan perustuvia. Loput 199 opiskelijavuotta jakautuvat siten, että 149 on tarkoitettu työvoimakoulutukseen, 9 nuorisotyöttömyyden vähentämiseen, 5 maahanmuuttajien kouluttamiseen ja loput 36 minkä tahansa opsikelijaryhmän omaehtoiseen koulutukseen.

Takana on ensimmäinen vuosi siirtymäaikaa, jonka kuluessa rahoitusjärjestelmä muuttuu siten, että 2022 perusrahoituksen osuus on enää puolet OKM:n ammatilliseen koulutukseen myöntämästä kokonaissummasta, 35 % jaetaan suoritusten perusteella  ja loput 15 % vaikuttavuuden mukaan. Näiden lisäksi ennen rahoituspäätöksiä ministeriö varaa 4 % kaikesta ammatilliseen koulutukseen valtion tulo- ja menoarviossa myönnetystä rahasta strategiarahoitukseen, jota myönnetään erillishakujen perusteella.

Vuonna 2019, kuten alla olevasta kuvasta näkyy valtakunnallinen rahoituksen jakauma on 95 % perusrahoitusta ja 5 % suoritusrahoitusta. Meidän kohdallamme ensi vuonna perusrahoituksen osuus on 94,2 % ja suoritusrahoituksen osuus 5,8 %. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijamme ovat onnistuneet suorittamaan tutkintoja ja niiden osia keskimääräistä paremmin.


Rahoitus ensi vuodelle on siis turvattu. Jotta näin olisi myös tulevina vuosina, on rahoitukseen vaikuttavat suoristusten määrä ja vaikuttavuus kyettävä säilyttämään. Käytännössä se tarkoittaa, että  vuonna 2019 on saatava kokoon vähintään tuo 2088 opiskelijavuotta, tutkintoja ja niiden osia on saatava aikaiseksi tavoitteiden mukaisesti ja sekä opiskelija- että työelämäpalaute on oltava yhdestä viiteen asteikolla vähintään neljä.

Päätös kokonaisuudessaan löytyy OKM:n sivuilta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti