keskiviikko 3. huhtikuuta 2019

Uusi koulutusalajohtaja ja ammattiopiston organisaatio


Uudeksi koulutusalajohtajaksi on valittu Reija Kiviluoto. Hän aloittaa uudessa tehtävässään kevään aikana ja osallistuu johdettavakseen tulevien koulutusalojen toiminnan-, työjärjestysten ja talouden suunnitteluun.

Ammattiopiston johtamisalueissa on ollut jo jonkin aikaa epätasapainoa. Etenkään esimiestyön työmäärä ei jakaudu tasaisesti. Siksi esimiesten keskinäistä työnjakoa uudistetaan. Työmäärän tasaamisen lisäksi pyritään siihen, että kaikki saavat nykyistä tasapuolisemmin esimiehen tukea päivittäisessä työssään.

Uusi työnjako on 1.8. 2019 alkaen seuraava:

Helinä Juhela         
     Metalliala sekä opintotoimisto

Reija Kiviluoto        
     Kehittämistoiminta, osaamiskeskus, hius-, matkailu-, puhdistuspalvelu- sekä ravintola ja cateringala

Elina Korkeaoja      
     Markkinointi, Oppisopimus ja Salon seudun koulutus Oy

Petri Laaksonen     
     Käsi- ja taideteollisuus-, liiketoiminta-, sekä sosiaali- ja terveysala

Marko Mäkelä        
     Kiinteistöpalvelu-, LVI-, pintakäsittely- ja sähköala

Riikka Riihimäki      
     Pedagoginen toiminta, opintojen ohjaus, erityisopetus, yhteiset tutkinnon osat opiskeluhuolto ja valmentava koulutus

Mikko Silfverberg   
     Auto-, logistiikka-, maarakennus- ja rakennusala

Hilkka Seppä luopuu oman toiveensa mukaisesti heinäkuun lopussa esimiestehtävistä, mutta jatkaa ammattiopiston johtoryhmässä erilaisissa muissa toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, kunnes siirtyy eläkkeelle syksyn kuluessa.

Pedagogisen toiminnan vastuualueelle tulee kaksi tiiminvetäjää, joiden työajasta 20% on varattu tähän tehtävään. Yhteisten tutkinnon osien tiiminvetäjänä aloittaa Eeva Vuorio ja erityisopetuksen, valmentavan koulutuksen sekä opiskeluhuollon tiiminvetäjänä Marja-Liisa Hirvonen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti