keskiviikko 14. elokuuta 2019

Edusalo


Huhtikuussa nimettiin Salon seudun koulutus Oy:lle uusi hallitus. Sen puheenjohtajana toimii, kuten ennenkin, kuntayhtymän johtaja. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin kuntayhtymän talousjohtaja, kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Timo Lehti sekä yritysmaailman edustajina Tony Pelander ja Jukka Vakula. Samalla vaihtui yhtiön toimitusjohtaja: aikaisemmin kaiken muun ohella toimitusjohtajana toimi ammattiopiston rehtori, joka muutoksen jälkeen voi kokonaan keskittyä ammattiopiston asioiden hoitamiseen. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin Elina Korkeaoja, jonka työaika jakautuu puoliksi yhtiön ja puoliksi ammattiopiston välillä.Uuden hallituksen johdolla on käynnistetty yhtiön strategiatyö. Uusi strategia rakennetaan kolmen painopisteen varaan: uudet tuotteet, tunnettuus ja kannattava kasvu. Tavoitteena on kehittää yhtiön palvelutarjontaa entistä laajemmaksi ja monipuolisemmaksi.

Ensimmäiset konkreettiset strategian toimenpiteet liittyvät  tunnettuuden lisäämiseen. Salon seudun koulutus Oy:tä ei juuri kukaan tunne, pituutensa vuoksi se on myös vaikea muistaa.

Yhtiön henkilökunta ideoi eri vaihtoehtoja, joista markkinointinimeksi valikoitui Edusalo. Virallinen nimi säilyy ennallaan, mutta kaikessa viestinnässä siirrytään Edusalon käyttöön. Jo tämän viikon torstaina ovat Edusalon edustajat iltatorilla esittelemässä yhtiön tarjontaa. Myös henkilökortit, käyntikortit, sähköpostiosoitteet ja Taitajankatu 2:n opasteet vaihtuvat lähitulevaisuudessa Edusalon vihreiksi.

Vielä tässä vaiheessa toimintaan ei tule suuria muutoksia, mutta niitä aletaan toteuttaa sitä mukaa, kun suunnitelmia saadaan valmiiksi.

1 kommentti: