torstai 8. helmikuuta 2018

Tilajärjestelyt etenevätPari viikkoa sitten kirjoitin hieman ennakkotietoja tulevista tilajärjestelyistä. Nyt tulevat muutokset alkavat olla selvillä.

Alkusysäys muutoksille on se, että käsi- ja taideteollisuusala tiivistää toimintaansa Hyvoninkadulla. 1. kerroksen viimeinen sali, jossa on tällä hetkellä mm. kangaspuita ja sen lähiympäristön pienemmät huoneet tyhjennetään. Näihin tiloihin muuttavat niin teknisen suunnittelun, tietojenkäsittelyn kuin ICT-alankin koulutukset. Näin pystymme hyödyntämään synergiat, joita on sekä opetuksen toteuttamisessa, työvälineissä että oppimisympäristöissäkin. Aikataulu tälle muutokselle tarkentuu talven aikana, mutta muutos pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti.

ICT:ltä tyhjäksi jääviin tiloihin Taitajankatu 6:een sijoitetaan yhteisten aineiden pajoja. Lisäksi osa pukuhuoneista otetaan rakennusalan käyttöön. Rakennus- ja puuala muuttavat Mariankadulta Taitajankatu 8:aan huhti-kesäkuussa. Varastoalan koulutus siirtyy myös Taitajankatu 8:aan talven ja kevään aikana nykyisestä vuokratilasta Joensuunkadulla.

Viimeisenä vaiheena – todennäköisesti kesän aikana – kaupan, liiketalouden ja johtamisen koulutukset siirtyvät Hyvoninkadulle, jolloin nämä koulutukset ovat yhdessä paikassa ja yhteys tietojenkäsittelyn koulutukseen säilyy. Saman aikaisesti kaikki Salon seudun koulutus Oy:n toiminta siirtyy Taitajankatu 2:een, joka kokonaisuudessaan jää sen käyttöön.

Hyvoninkadulla tehdään näiden muutosten lisäksi myös eräitä opetustila- ja työhuonejärjestelyjä metallialan tiloissa.

Mariankadun kiinteistön myyntiä käsitellään kuntayhtymän hallituksessa ensi tiistaina. Paljon riippuu hallituksen päätöksistä, mutta todennäköisesti tilat siirtyvät uudelle omistajalle syyskuun alussa, eli rakennukset on tyhjennettävä kesän aikana.

Muutokset pyritään toteuttamaan siten, että rakennusteknisiä töitä ja kalusteiden siirtoa joudutaan tekemään mahdollisimman vähän. Koska viime aikoina on toteutettu uudenlaisia oppimisympäristöjä, siirtyvät näiden kalusteet luonnollisesti koulutuksen mukana, mutta muuten minimoidaan tavaroiden siirtely. Tilojen vähentyessä on muutosten yhteydessä mahdollisuus myös hävittää kaikkein huonokuntoisimpia kalusteita ja korvata ne käytöstä poistuvissa tiloissa mahdollisesti olevilla paremmilla kalusteilla.

Näkyvin rakenteellinen muutos on varmaankin Taitajankatu 6:n ruokalan lasiovien poistaminen. Näin ruokalasta ja kahviosta saadaan yhtenäisempi tila, jota voidaan käyttää entistä monipuolisemmin – myös oppimisympäristönä. Lasiseiniä ja –ovia ei suinkaan hävitetä vaan ne käytetään Hyvoninkadun pääaulan viihtyvyyden lisäämiseen.

Muutokset kohdistuvat moniin koulutusaloihin ja suureen joukkoon niin henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin. Ne myös teettävät jonkin verran työtä. Palkkiona vaivannäölle on entistä toimivammat ja tarkoituksenmukaisemmat, mutta myös kustannustehokkaammat oppimisympäristöt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti